Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum a Zwack Unicum Nyrt. mint adatkezelő által, a Zwack Unicum Nyrt. által működtetett Honlapon (https://www.zwackunicum.hu/hu/) folytatott adatkezeléseiről ad tájékoztatást.

Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatást figyelmesen olvassa el!

 1. Jelen dokumentum célja

  A Zwack Unicum Nyrt. a https://www.zwackunicum.hu/hu/ informatív honlap (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogató érintettek (a továbbiakban: Érintett, Felhasználó) személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.

  Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

  A Zwack Unicum Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.

 2. Az Adatkezelő

  A Honlapon közzétett adatok kezelője a Zwack Unicum Nyrt. mint adatkezelő (a továbbiakban: Zwack, Adatkezelő):

  A Zwack bejegyzett székhelye:1095 Budapest, Soroksári út 26.
  Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  Cégjegyzékszám: 01-10-042048
  Adószám: 10795044244
  Email cím: adatvedelem@zwackunicum.hu
  Központi telefonszám: +36 1 456-5200
 3. A Társaság informatív honlapján megvalósuló adatkezelések

  1. Sajtóregisztráció

   A Zwack ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a sajtó képviselői számára, a https://www.zwackunicum.hu/hu/zwack-muzeumok/sajtoregisztracio/ oldalon megtett előzetes, online regisztráció és visszaigazolás alapján ingyenes belépést biztosít a Zwack Múzeum és Látogatóközpontba, továbbá a Zwack Kecskeméti Pálinkamanufaktúrába (a továbbiakban: Múzeum). Az adatok megadását, és a regisztrációt követően a Zwack az érintett által megadott email címre megküldött, automatikus email üzenetben igazolja vissza a regisztrációt

   Az adatkezelés célja: a sajtó képviselőivel a múzeumlátogatás kapcsán történő együttműködés céljából, a sajtó képviselői számára előzetes regisztráció lehetőségének biztosítása, mely esetben a belépés a Múzeumokba ingyenesen biztosított.

   Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a „Regisztráció elküldése” gombra kattintással ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

   A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, sajtóigazolvány száma, látogatás időpontja.

   Az adatok megőrzésének ideje: Az adattovábbítás befejezésének időpontjáig.

   Az adatkezelés helye: az adatkezelő székhelyén, valamint az adatfeldolgozóknál található informatikai eszközök.

   Az adattárolás módja: elektronikus.

   Adattovábbítás: adattovábbításra a társaság PR ügynöksége, az ACG Reklámügynökség Kft. (székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép., Cg.: 01-09-728297, www.acg.hu) felé kerül sor, amely az érintettet a regisztráció során megadott adatok ellenőrzése céljából megkeresi, majd a sikeres regisztrációról az érintettnek visszaigazoló email-t küld a Zwack képviseletében.

   Adatfeldolgozók: adatfeldolgozó igénybevételére az alábbiak szerint kerül sor:

   Név: Rendervibe Kft. (http://pixelcube.hu)
   Székhely: 1119 Budapest, Andor utca 23/a. 1. II/8.
   Cg.: 01-09-865711
   Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: honlap üzemeltetés

   Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az ingyenes belépési jogosultság előzetes regisztráció nélkül nem biztosított.

  2. Cookie-k

   A Zwack ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a weboldal bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat („Cookie”, „Süti”) helyez el a Felhasználó Eszközére, majd a későbbi látogatás során ezeket visszaolvassa. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok az Infotv. illetőleg a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

   A honlap a használata során, annak működéséhez elengedhetetlen PHPSESSID elnevezésű cookiet helyezi el a felhasználó eszközén, abból a célból, hogy a bejelentkező felhasználó munkamenetét a kilépésig azonosítani tudja, és így a felhasználó adatait védje. Ha Ön a böngészőjében semmilyen cookie elfogadását nem engedélyezi, így a PHPSESSID-t sem, akkor a honlapot Ön nem tudja használatba venni. Ez a cookie tehát a felhasználó hozzájárulását nem igényli.

   Ezek mellett a Zwack statisztikai adatgyűjtés céljából Google Analyticst használ, ami sütiket helyez el az Ön böngészőjében, és így adatokat küld a Zwack számára, hogy mit látogatott az oldalon. Ezek a sütik személyes adatot nem tárolnak, arra szolgálnak, hogy követni lehessen, mit csinált az érintett a honlapon. Ezeknek a cookieknak az elhelyezése a felhasználó hozzájárulásán alapszik, így azok csak ezen hozzájárulás birtokában kerülnek elhelyezésre, mely hozzájárulást az érintett a felugró ablakban található Rendben gombra kattintva ad meg.

   Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, webanalitikai mérések lefolytatása, a Honlap megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása.

   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztetőn található Rendben gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján)

   A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

   Az egyes Cookie-k használatának célja, megőrzésének időtartama:

   A Cookie típusa A Cookie használatának célja A Cookie megőrzésének időtartama Az érintett hozzájárulása szükséges-e
   Google Analytics (_ga, _gat és _gid elnevezésű cookie-k) A weboldal a Google Analytics eszközt arra használja, hogy információt gyűjtsön és elemzéseket végezzen arról, hogy a Felhasználó miként fér hozzá a Honlaphoz, és hogyan használja azt. Ezek az információk jelentések készítésére szolgálnak, valamint segítséget nyújtanak a Honlap továbbfejlesztéséhez. Az adatok gyűjtése – beleértve a Honlap felhasználóinak a számát, azt, hogy a Felhasználó honnan érkezett a honlapra, és mely oldalakra látogatott el a Honlapon keresztül – névtelen formában történik. Az összegyűjtött adatok nem vezethetők vissza a Felhasználóhoz. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt tájékozódhat. Google Analytics ún. first party cookie-k akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó a a weboldalt meglátogatja, mert portálunkra telepítésre került a Google Analyticskövetőkód. A Cookie-k a fent megjelölt időponttól számítva legfeljebb 2 évig tárolódnak a Felhasználó Eszközén. Ezzel kapcsolatban bővebb információ ide kattintva található. Igen, a Hozzájárulok gombra kattintva az érintett hozzájárulását adja a cookie elhelyezéséhez.
   Munkamenetazonosító (PHPSESSID nevű cookie) A munkamenet-Cookie-k lehetővé teszik, hogy a Holnap felismerje a Felhasználót, ezáltal a Felhasználónak nem kell a már megadott adatokat ismételten megadnia. Az információk tárolása az aktuális munkamenet végéig tart. A munkamenet a Honlap Felhasználó általi látogatásának időtartamát jelenti. A munkamenet végével az összegyűjtött adatok a továbbiakban nem lesznek hozzáférhetők. Nem, a cookie elhelyezése az érintett hozzájárulását nem igényli.
   Az életkori adatok megőrzésével kapcsolatos cookie. Tekintettel arra, hogy Felhasználók a Zwack Honlapon alkoholtartalmú italokat árul, így a vonatkozó jogszabályok értelmében azonosítania kell a látogatók életkorát. Annak érdekében, hogy a felhasználónak ne kelljen az egy napon belüli többszöri látogatása alkalmával az életkorára vonatkozó adatokat ismételten megadni, a Honlap a nyilatkozat megtételéről cookiet tárol el. Az első látogatástól számított 1 nap. Igen, a Hozzájárulok gombra kattintva az érintett hozzájárulását adja a cookie elhelyezéséhez.

   A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módjáról és a Cookie-król bővebb információ a következő webhelyen található: https://www.youronlinechoices.eu/. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, a Webhely bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd, továbbá előfordulhat, hogy a Honlap bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

   Az adatkezelés helye: az adatfeldolgozó honlapja kezelőjénél, a Rendervibe Kft-nél. (pixelcube.hu)

   Az adattárolás módja: elektronikus

   Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

   Adatfeldolgozók: az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor:

   Név: Rendervibe Kft. (http://pixelcube.hu)
   Székhely: 1119 Budapest, Andor utca 23/a. 1. II/8.
   Cg.: 01-09-865711
   Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: honlap üzemeltetése

   Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága

  3. A Honlap használatára vonatkozó információk

   Bár álláspontunk szerint a jelen pontban foglalt adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott adatok személyes adatoknak nem minősülnek, a teljeskörű tájékoztatás érdekében rögzíteni kívánjuk, hogy az Adatkezelő az Érintett általi felhasználói tevékenységekkel kapcsolatosan összesített formában tárolt, a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas, statisztikai információkat gyűjt, és tárol a saját rendszerében, naplózás útján. A napló tartalmazza többek között, de nem kizárólag az Érintett felhasználó számítógépének IP címét, a felhasználás időpontját, valamint a felhasználói tevékenységet. Ezen adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem adja át, a napló tartalmát kizárólag saját elemzési céljaira, a felhasználói élmény javítására, valamint informatikai rendszer technikai fejlesztése céljára használhatja fel.

  4. Életkor

   Bár álláspontunk szerint a jelen pontban foglalt adatkezelés során az Adatkezelő csupán olyan adatokat gyűjt, melyek önmagukban személyes adatoknak nem minősülnek, hiszen azok alapján egy konkrét személy nem azonosítható, azonban a teljeskörű tájékoztatás érdekében rögzíteni kívánjuk, hogy a Honlap használata, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 4/A. § (1) bekezdésével összhangban kizárólag 18. életévüket betöltött felhasználók számára engedélyezett. E követelmény betartásának ellenőrzésére, a Honlap meglátogatásakor a Felhasználó köteles megadni a születési dátumát, annak érdekében, hogy az életkorára vonatkozó információk megállapíthatók legyenek. Amennyiben a Felhasználó a születési dátumát nem adja meg, illetőleg az oldal látogatója, az általa megadott adatok alapján, 18. életévét be nem töltött személy, úgy számára az oldal további használata nem engedélyezett. Rögzítjük azonban, hogy ezen életkori adatoknak a jelen tájékoztatóban foglalt, egyéb adatokkal történő összekapcsolása nem történik meg, így ezek az adatok konkrét személyhez nem köthetők.

 4. Linkek

  Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapon olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően a Zwack nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

 5. Adatbiztonság

  A Zwack tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az Zwack, mind az arra jogosult adatfeldolgozó megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., továbbá a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

  A Zwack az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

  A Zwack az adatkezelései során megőrzi

  1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  A Zwack megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. A Zwack megfigyeli a rendszereit annak érdekében, hogy minden biztonsági incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. A Zwack által alkalmazott információ védelmi intézkedések betartását, az általa igénybevett adatfeldolgozókkal kötött szerződések rendelkezései alapján megköveteli és ellenőrzi.

 6. Érintettek jogai, és jogérvényesítés

  Minden, az Érintett által a Zwack rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

  Tájékoztatáshoz való jog:

  A Zwack megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

  A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

  Az érintett hozzáféréshez való joga:

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

  A Zwack az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat Zwack elektronikus formában szolgáltatja.

  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

  Helyesbítés joga:

  Az érintett kérheti a Zwack által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

  Törléshez való jog:

  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Zwack indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog:

  Az érintett kérésére a Zwack korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  A Zwack az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  Adathordozáshoz való jog:

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

  Tiltakozás joga:

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
  A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

  • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Visszavonás joga:

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  Eljárási szabályok:

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
  A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  A Zwack a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
  Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

  Kártérítés és sérelemdíj:

  Minden olyan személy, aki Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
  Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
  Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

  Adatvédelmi hatósági eljárás:

  Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
  Telefon: +36 1 391-1400
  Fax: +36 1 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu

  Bírósághoz fordulás joga:

  Az érintett a jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 7. Kapcsolatfelvétel

  Amennyiben a Felhasználó kapcsolatba kíván lépni a Zwackkal, ezt, az adatkezelő adatait tartalmazó, a tájékoztató 2. pontjában meghatározott elérhetőségeken keresztül teheti meg.